• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7

iBHXH TM Dịch vụ BHXH điện tử

(Kê khai, quản lý hồ sơ BHXH)

iBHXH là Dịch vụ phần mềm điện tử được Bảo hiểm xã hội Việt Nam
chính thức cấp phép cung cấp dịch vụ IVAN  ngày 17/09/2015

Odoo • Text and Image

GIỚI THIỆU iBHXHTM  

iBHXH là dịch vụ phần mềm kê khai điện tử đầu tiên của ngành Bảo hiểm xã hội

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hồ sơ sổ - thẻ BHYT - chi các chế độ. 


Odoo • Text and Image
+50.000

KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG
KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ iBHXH

Odoo • Image and Text

Dễ dàng với phần mềm quản lý nhân sự HR24  

 

 Tích hợp với phần mềm quản lý nhân sự, tính lương, tự động lấy dữ liệu để kê khai thủ tục BHXH và đồng bộ ngược về cho các ứng dụng liên quan để quản lý quá trình tham gia BHXH của NLĐ.

 Hỗ trợ phân quyền nhiều người sử dụng theo giới hạn quản lý riêng của từng tổ chức.

Các tính năng nổi bật
Quản lý hồ sơ kê khai
Đầy đủ các thủ tục kê khai bảo hiển xã hội
Lập và gửi hồ sơ BHXH điện tử, tính năng gọi bưu điện để gửi & nhận kết quả với các hồ sơ giấy.
Quản lý thông tin NLĐ
Quản lý danh sách người lao động của đơn vị với đầy đủ các thông tin cần thiết cho nghiệp vụ khai báo BHXH
Tích hợp hệ thống quản lý nhân sự
Tự động chuyển, cập nhật thông tin của người lao động để thực hiện các nghiệp vụ quản lý nhân sự
Tự động cập nhật phiên bản
Cập nhật nhanh chóng các chính sách,
quy định mới về BHXH

Quản lý hồ sơ kê khai bảo hiểm

 Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ Thu, sổ thẻ, chế độ

 Quản lý người lao động: Thông tin chi tiết người lao động quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN  

 Hồ sơ giấy gồm: Thu, sổ, thẻ, chi chế độ...

 Quản lý hồ sơ kê khai: hồ sơ bưu điện

 Kết xuất báo cáo: Đại lý BHXH, kết xuất báo cáo nhiều đơn vị, xem lịch sử giao dịch...
Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Kết nối trực tiếp với cơ quan BHXH

 Tự động cập nhật thông tin hồ sơ BHXH giúp tiết kiệm 50% thời gian nhập hồ sơ cho lao động mới

 Tự động đối chiếu và phát hiện sai lệch khi có chênh lệch với cơ quan BHXH


Tự động tính số tiền nộp, chi trả chế độ BHXH

 Tự động tổng hợp danh sách nộp BHXH, chi trả chế độ BHXH

 Tiết kiệm 80% thời gian tính toán và đối chiếu số liệu với cơ quan BHXH

 Hỗ trợ cho người dùng quản lý dễ dàng danh sách người lao động hiện có tại doanh nghiệp, từ đây khi thực hiện một hồ sơ nghiệp vụ BHXH, trong mẫu nhập liệu, 

 Người dùng có thể truy xuất để lấy thông tin từ danh mục này vào tờ khai, giảm được thời gian nhập chi tiết thông tin người lao động vào mẫu tờ khai, từ thông tin chi tiết người lao động thiết lập ban đầu. hàng tháng sẽ tự tổng hợp và xuất ra bảng kê chi tiết tỉ lệ và số tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp và từng cá nhân.

Odoo • Text and Image

SỬ DỤNG  iBHXH  NGAY HÔM NAY

Kê khai  &  thực hiện thủ tục BHXH nhanh hơn với iBHXH

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ